http://www.seksuolog.witryna.info/
Jarosław Lenartowicz

 

 Przychodnia lekarzy specjalistów BARIAMED. Centrum Psychoterapii i Seksuologii

 

Aleje Jerozolimskie 11/19, parter, lok. 32

 

00-508 Warszawa - Śródmieście


Rejestracja: tel. +48 22 455 51 85; tel. kom. +48 604 277 633

 

(wyłącznie wizyty prywatne)


___________________________________________________________


 

Jarosław  LenartowiczKwalifikacje, doświadczenie:


Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

Mimo zdobycia tytułów specjalisty w dziedzinach psychiatrii i seksuologii, nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista. Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności - Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

Prowadził szkolenia z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego w Warszawie.

Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym - zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią.

 


 


Uprawnienia:

  • wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z NFZ )

  • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)

  • wystawianie zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)

  • wystawianie wniosków do ZUS N-9 (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu
    niepełnosprawności

 


Wykształcenie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zakład Seksuologii, Psychosomatyki i Psychoterapii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego. Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia. Seksuologia – specjalizacja lekarska II stopnia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski II.
Katedra i Klinika Psychiatrii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Nr 4.  Psychiatria – specjalizacja lekarska II stopnia

Uniwersytet (d. Akademia) Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski I.  LekarzOrganizacje

- Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

- Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

- Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

- Polskie Towarzystwo Neuropsychiatryczne

 Ps som 2013Gin 2013Alz III 2011ApD Ps 07